Публічна оферта

з надання послуг щодо продажу шаблонного рішення через мережі інтернет

Фізична особа підприємець Крондо Дмитро Андрійович (надалі: Виконавець), який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, запис в Єдиному державному реєстрі № 2 067 000 0000 158305 від 28.04.2015, з одного боку, та фізична особа, якак прийняла перелічені в Публічній Оферті вимоги (надалі:Замовник), з другого боку, які в подальшому разом іменуються "Сторони", на підставі ст.ст. 633, 641-644, 646 Цивільного кодексу України, уклали цю Пропозицію з надання послуг щодо продажу шаблонного рішення через мережу інтернет для вебстудії (надалі - "Публічну оферту") про наступне:

 

ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

 • Веб-сайт (інформаційний ресурс) - сукупність програмного та апаратного забезпечення, що забезпечує публікацію для загального огляду інформації в мережі Інтернет і доступного за унікальним інтернет адресою.
 • Програмне забезпечення - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм
 • Сервер - програмний компонент обчислювальної системи, що виконує сервісні (обслуговуючі) функції з наданням доступу до певних ресурсів або послуг.
 • Технічна підтримка - це програмування та підтримка з боку Виконавця працездатності сайту, а саме: налаштування функціональності у відповідності до нових вимог, забезпечення безперервного функціонування, підтримка всіх технічних параметрів, режимів роботи, та здійснення інших необхідних видів обслуговування та механізмів з управління веб-сайтом.
 • Хостинг - послуга надання дискового простору для фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі.
 • Система керування вмістом (Content Management System, CMS) — програмне забезпечення для організації веб-сайта Замовника.
 • Замовник - фізична особа, яка має законне право вступати в договірні відносини і здійснила Акцепт оферти є Замовником Послуг за укладеними Публічною офертою чи Договором.
 • Оферта - письмова пропозиція певній стороні укласти договір з урахуванням викладених умов. Оферта вважається прийнятою після її акцепту. Дана оферта розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://сайт-визитка.укр/publichnaya-oferta
 • Акцепт оферти – це відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, яка повинна бути повною і безумовною у відповідності з п 6.1 даної оферти та Статтею 642 Цивільного кодексу України.
 • Тарифний план – перелік Послуг і їх ціни, які надаються Виконавцем за певну плату.
 • Додаткові послуги – послуги, які не включені у певний тарифний план, або визначаються Виконавцем як додаткові: проведення консультацій Замовнику з використання програмного забезпечення; проведення розробки, доопрацювання, здійснення установки (інтеграції) дизайну; проведення розробки модулів за спеціальними вимогами та правилами; внесення інформації; проведення робіт з просування веб-сайту в пошукових системах та ін.

В даній оферті дозволяються використання термінів, які не визначені в Публічній оферті. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту даної оферти. У разі неможливості однозначного тлумачення терміну в тексті Публічної оферти слід посилатись на тлумаченням терміну, яке визначено: яке визначено на сайті Виконавця, або сформовано (загальнодоступним значенням) в мережі Інтернет.

 

1. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1.1. Предметом даної публічної оферти є відносини за якими Виконавець зобов’язується надавати послуги в сфері інформатизації в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, додаткові, а також інші послуги на вимогу замовника в порядку та на умовах, передбачених цією Публічною офертою.

1.2. Замовник, відповідно до умов данної оферти забов’язується оплатити ці послуги.

1.3. Дана оферта, яка є за своєю юридичною природою «усною угодою», відповідно до вимог чинного законодавства України має юридичну силу.

1.4. Під послугами, які надаються Замовнику, розуміються:

1.4.1. Створення Веб-сайту Замовника на базі одного з існуючих шаблонів сайтів та запрограмувати типову сторінку.

1.4.2. Налаштування системи редагування веб-сайта(CMS), щоб зробити можливим подальше заповнення та редагування сайту Замовника.

1.4.3. Розміщення Веб-сайту Замовника в Інтернет на хостингу Виконавця для забезпечення функціонування Веб сайту Замовника.

1.4.4. Забезпечення працездатності Веб сайту Замовника, а також забезпечення його доступності для перегляду сайту кожним користувачем мережі Інтернет без обмежень;

1.4.5. Зареєструвати та обслуговувати протягом року доменне ім’я, яке зазначено Замовником при замовленні, за умови можливості його реєстрації;

1.4.6. Забезпечення можливості управління веб-сайтом Замовника, за допомогою передачі йому необхідної інформації для здійснення доступу до CMS системи веб-сайту створеного Виконавцем;

1.4.7. Надання Технічної підтримки Замовнику.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права виконавця:

2.1.1. Змінювати умови даної оферти в односторонньому порядку з повідомленням про це Замовника

2.1.2. Помістити інформацію на всіх сторінках Веб сайту Замовника про те, що даний сайт розроблено Виконавцем, у вигляді текстового повідомлення, що містить назву веб-сайта Виконавця і веб посилання на сайт Виконавця.

2.1.3. Після завершення робіт по розробці сайту Клієнта розмістити Сайт в своєму портфоліо , а також в процесі своєї діяльності посилатися на даний ресурс, як автор проекту

2.1.4. Виконавець може запропонувати сплатити додаткові послуги при підвищеному використанні ресурсів хостинга, а при відмові Замовника - припинити надання Послуг без повернення невикористаних коштів.

2.1.5. Виконавець може призупинити надання Послуг та/або розірвати Публічну оферту в безумовному порядку (без повернення сплачених коштів) в наступних випадках:

- У разі неотримання від Замовника оплати в повному обсязі за вартість відповідних Послуг в належні строки;

- недотримання Замовником хоча б одного пункту Публічної оферти та/або Норм користування мережею Інтернет;

- при встановленні наступних фактів - розсилок спаму, виконання рекламних дій на ресурсах інших користувачів без згоди власників; будь-яка підтримка незаконних дій в мережі, а так поширення інформації, яка дискредитує Виконавця.

- якщо Виконавець вважає, що будь-які дії та/або бездіяльність Замовника, завдають чи можуть завдати шкоди Виконавцю (в тому числі принижують його честь, гідність і ділову репутацію), або нормальному функціонуванню мережі Інтернет;

- при розміщенні на Веб сайті Замовника інформації, яка принижує честь і гідність інших людей, еротичного та порнографічного характеру, а так само інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, які повністю або частково захищені авторським та/або суміжним правом (без згоди власника авторських прав), містять в собі комп'ютерні віруси або інші подібні компоненти. Замовник усвідомлює, що в зв'язку з відсутністю встановлених законодавством методик визначення що суперечить нормам чинного законодавства України чи міжнародного законодаства, Виконавець залишає за собою право такого визначення;

- у разі якщо Замовник не зв'яжеться з Виконавцем і не усуне порушення, які призвели до припинення надання Послуг. Протягом 5 (п'яти) днів з моменту направлення Виконавцем повідомлення по електронній пошті про призупинення надання Послуг.

2.2. Виконавець зобов’язується:

2.2.1. Надавати Послуги та Додаткові Послуги згідно умов Публічної оферти після надходження коштів на рахунок Виконавця.

2.2.2. У разі виникнення перерви в наданні оплачених послуг вживати всіх можливих заходів для усунення причин перерви і відновлення надання послуг

2.2.3. Вести облік послуг, що споживаються Замовником

2.3. Права замовника:

2.3.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до Публічної оферти.

2.3.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси.

2.3.3. Призупинити або припинити отримання Послуги в будь-який час з дотриманням всіх встановлених Публічною офертою вимог.

2.4. Замовник зобов’язується:

2.4.1. Виконувати умови даної оферти.

2.4.2. Своєчасно оплачувати надіслані виконавцем рахунки на оплату Послуг, в порядку і в терміни, які передбачені Публічною офертою.

2.4.3. Надати початкову інформацію для розміщення її на Веб-сайті Замовника.

2.4.4. Дотримуватися загальноприйнятих норм та правил користування мережею Інтернет. Використовувати мережу Інтернет тільки законним способом і не переносити на Виконавця відповідальність за будь які збитки, які несуть Замовник або третя сторона.

2.4.5. Не покладати на Виконавця юридичну відповідальність за видалення та/або пошкодження даних Замовника на сервері Виконавця.

2.4.6. Відвідувати сайт Виконавця, для ознайомлення з офіційною інформацією, яка стосується надання послуг Виконавцем.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг та їх оплата здійснюється Замовником в національній валюті України (гривня).

3.2. Усі Послуги надаються за умовою 100% передоплати.

3.3. Вартість надання послуг визначається в залежності від обраного Замовником тарифного плану зі списку, опублікованого на сайті Сервісу та згідно умов Публічної оферти.

3.4. Оплата Замовником Послуг відповідно до Публічної оферти здійснюється на підставі надісланих Замовнику рахунків від Виконавця.

3.5. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Послуги Замовнику надаються в тому вигляді, в якому вони доступні на момент їх надання, при цьому з боку Виконавця ніяких гарантій прямих або непрямих, не надається.

4.2. Протягом строку дії Публічної оферти Виконавець докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок, в максимально короткий строк. Виконавець не гарантує відсутності помилок і збоїв при роботі Веб сайту Замовника та/або при управлінні сайтом Замовника.

4.3. Замовник може отримувати консультації за допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку, або іншими методами комунікації. Обсяг, кількість та форма консультацій обмежується конкретними питаннями, які пов'язуються з наданням Послуг.

4.4. У випадку порушення Публічної оферти, Сторона несе юридичну відповідальність, визначену цією офертою та (або) чинним цивільним, господарським законодавством України.

4.5. Порушенням Публічної оферти є її невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цією офертою.

4.6. За порушення умов Публічної оферти Сторони несуть юридичну відповідальність, яка передбачена даною офертою і/або чинним законодавством України.

4.7. Виконавець, не несе відповідальність перед Замовником або третьою стороною за цією Публічною офертою у випадках:

- несправності обладнання, яке не належить Виконавцю, але є складовою частиною мережі;

- недостатньою якістю роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;

- наявності обставин непереборної сили.

- дії або бездіяльність, яка є прямим або непрямим результатом Замовника та/або третіх осіб;

- заборгованість, непрямі збитки, втрачену вигоду, витрати, які включають всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються послуг Виконавця, незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість настання таких збитків чи ні;

- за зміст інформації, яка розміщена на Веб сайті Замовника;

- за вчинення порушення Замовником авторських, суміжних та інших прав третіх осіб;

- за дії третіх осіб, які призвели до кримінального правопорушення в галузі тієї чи іншої інформації Замовника;

4.8. Відповідальність Виконавця за даною офертою, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойок) та/або відшкодування збитків, за будь-яким позовом або претензій щодо оферти або її виконання, обмежується 30% сумарної вартості Послуг наданих за цією офертою.

4.9. Замовник несе повну юридичну відповідальність за збереження отриманих від Виконавця данних призначених для управління Веб сайтом Замовника, а також, відповідальний за збитки, які можуть виникнути через їхнє використання.

4.10. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Публічної оферти та наступного за неї Договору, при невідворотних діях і обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергопостачання та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даної Оферти та Договору, і їх виникнення юридично засвідчені.

4.11. Виконання цієї оферти та наступного за неї Договору, повністю або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Публічна оферта та Договір вважаються розірваними.

 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

5.1. Усі конфлікти, що виникають з цієї оферти або які пов'язані із нею, вирішуються у досудовому порядку шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний конфлікт Сторін неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного цивільно-процесуального та (або) господарсько-процесуального законодавства України.

5.3. Всі конфліктні питання розглядаються Виконавцем при наявності письмового заяви не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення конфліктної ситуації.

 

6. МОМЕНТ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ. СТРОК ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

6.1. Замовник здійснює Акцепт оферти шляхом внесення 100% передплати Послуг Виконавця, щодо яких укладається Публічна оферта, з урахуванням умов, визначених в розділі 6 цієї Оферти.

6.2. Акцепт оферти Замовником підтверджується тим, що Замовник:

- повністю ознайомився з умовами оферти;

- повністю розуміє предмет Публічної оферти;

- повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Публічної оферти;

- надає свою згоду на обробку і зберігання його персональних даних Виконавцем, згідно Закону України «Про захист персональних даних».

6.3. Ця оферта вважається укладеною і набирає чинності з моменту її опублікування на сайті Виконавця і діє до моменту відкликання даної оферти Виконавцем.

6.4. Виконавець залишає за собою право внести зміни до Публічної оферти і/або відкликати дану оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Публічну оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту оферти в мережі Інтернет на сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначено додатково при такому розміщенні.

6.5. Акцепт оферти Замовником складений згідно з розділом Публічної оферти породжує в наступному Договір згідно статті 642 Цивільного Кодексу України на умовах даної оферти.

6.6. Цей Договір діє протягом року. В разі, якщо жодна зі сторін не висловила бажання розірвати цей договір, дія договору автоматично продовжується на наступний рік.

6.7. Надання Послуг починається з моменту надходження оплати за придбання сайту, та в подальшому оплати за поповнення домену та хостингу.

6.8. З моменту укладення Договору всі попередні усні та письмові домовленості Сторін (листування, телефонні перемови та ін.), що стосуються Договору, втрачають свою юридичну силу.

6.9. В разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, зміни власника, організаційно-правової форми тощо, Договір залишається в силі.

6.10. Договір вважається розірваним в разі подання ініціатором розірвання письмової заяви про це іншій Стороні. Заява може бути відправлена за допомогою засобів поштового зв’язку або за допомогою електронної пошти на адресу однієї зі Сторін. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Угоди повинна не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів попередити про це іншу Сторону.

6.11. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку коли у нього немає заборгованості перед Виконавцем.

6.12. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без відповідного попередження у випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України, а також в силу форс-мажорних причин, настання яких він не може передбачити, за умовою обов'язкової відправки електронного повідомлення Замовнику.

6.13. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

6.14. При розірванні Договору з ініціативи Замовника, невикористана частина коштів йому не повертається.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з приводу Публічної оферти або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із її дією, укладанням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення даної оферти, регламентуються цією Публічною офертою та (або) відповідними нормами чинного цивільного, господарського законодавства України.

7.2. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цією офертою, регламентуються відповідно до чинного цивільного та (або) господарського законодавства України..

7.3. У випадку, якщо з будь-яких причин будь-яке положення цього договору стане недійсним, недіючим, або таким, що немає законних підстав, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього договору. У такому випадку Сторони розпочнуть переговори для того, щоб замінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.

7.4. Будь-які повідомлення за цією офертою можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні за допомогою електронної пошти на адреси Сторін;

7.5. Не створюючи суперечність щодо умов оферти, Замовник і Виконавець мають право в будь-який час оформити Договір з надання Послуг у формі письмового документу.

7.6. Право власності на створене Програмне забезпечення в процесі виконання даної оферти - залишається у Виконавця.

7.7. Виконавець може надати Замовнику переклад цієї Оферти з української мови на інші мови. В разі невідповідності між текстом українською мовою та її перекладом щодо умов оферти, юридичну силу матиме виключно версія Публічної оферти, яка складена українською мовою

 

 

 

Виконавець:

Фізична особа підприємець

Крондо Дмитро Андрійович

02002, м.Київ, вул.Марини Раскової, буд.8, кв.195,

р/р 26008053139595 в ПАТ КБ “ПриватБанк” у Києві, МФО 321842,

ідентифікаційний номер платника податків – 3306717713

Спрощена система оподаткування для ФОП

тел.: +38 066 059 18 19